– Dış Politika ve AB Çalışma Grubu
– Ekonomik ve Sosyal İşler Çalışma Grubu
– Çevre ve İklim Krizi Çalışma Grubu